Legalisatie

Legalisatie

Als je een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet jouw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat je hebt ondertekend rechtsgeldig is.

 

Legalisaties: wat doet KVK?

KVK legaliseert de handtekening(en) op een document. Hiermee bevestigt KVK dat het document is ondertekend door iemand binnen het bedrijf die het document ook mag tekenen. Zo’n document is bijvoorbeeld een handelsfactuur. KVK legaliseert geen documenten die in strijd zijn met de wet. Denk hier aan documenten met teksten die gericht zijn tegen een geloof of ras. Ook legaliseert KVK geen documenten die een aantoonbare onwaarheid bevat. KVK legaliseert alleen de handtekening en niet de inhoud van het stuk.

 

Geen legalisatie van de KvK uittreksels

KVK legaliseert niet haar eigen documenten. Dat zijn bijvoorbeeld uittreksels uit het Handelsregister of afschriften van een gedeponeerde jaarrekening van een bedrijf. Dit zijn al officiële KVK documenten en kunnen niet extra worden gelegaliseerd. Is er toch nog een extra legalisatie nodig van deze documenten? Biedt deze dan rechtstreeks aan bij het  ministerie van buitenlandse zaken.

 

Een Legalisatie aanvragen

Als u slechts één of enkele Legalisaties per jaar nodig hebt, is EDO Essentials de methode om de documenten in bezit te krijgen. In dit geval kunt u zich aanmelden bij onze dienstverlener, ExportData-Services. EDS vraagt van u een machtiging. Daarmee kan de dienstverlener, EDS, namens u het document aanvragen bij de KvK. Vervolgens levert u de gegevens en benodigde documenten digitaal aan.

Meerdere documenten per jaar aanvragen

Heeft u meerdere oorsprongsdocumenten of legalisaties per jaar nodig, dan is EDO Business Light (12 – 35 documenten) of EDO Business (35 of meer documenten) voor u. U kunt ons laten weten via onderstaand formulier wat wij voor u kunnen betekenen.

 

*Handelsregisternummer
Wij vragen dit zodat wij de meest passende offerte kunnen toesturen.
Naam van de contractant
Functie van de tekenbevoegd persoon