Certificaat van Oorsprong (CVO)

Het doel van een Certificaat van Oorsprong

Het doel van een Certificaat van Oorsprong is het aantonen van de niet-preferentiële oorsprong van het product dat u graag wilt exporteren. Het aanvragen van dit document kan van pas komen voor de importerende partij, omdat zij op basis van dit document vrijstelling of korting kunnen krijgen op de invoerrechten. Daartegenover staat dat het ook verplicht kan zijn om een Certificaat van oorsprong bij te voegen, omdat de lokale overheid de markt wil beschermen tegen bepaalde producten of een overvloed daarvan.

Een Certificaat van Oorsprong aanvragen

Als u slechts één of enkele Certificaten van Oorsprong per jaar nodig hebt, is EDO Essentials de methode om de documenten in bezit te krijgen. In dit geval kunt u zich aanmelden bij onze dienstverlener, ExportData-Services. EDS vraagt van u een machtiging. Daarmee kan de dienstverlener, EDS, namens u het document aanvragen bij de KvK. Vervolgens levert u de gegevens en benodigde documenten digitaal aan.

Meerdere documenten per jaar aanvragen

Heeft u meerdere oorsprongsdocumenten per jaar nodig, dan is EDO Business Light (12 – 24 documenten) of EDO Business (25 of meer documenten) voor u. U kunt ons laten weten via onderstaand formulier wat wij voor u kunnen betekenen.

Offerte aanvragen en meer informatie

 Voor meer informatie over de juiste keuze voor uw licentie kunt u contact met ons opnemen via:

mail: support@exportdata.nl of via:
telefoon: 0317- 428713.

*Handelsregisternummer
Wij vragen dit zodat wij de meest passende offerte kunnen toesturen.
Naam van de contractant
Functie van de tekenbevoegd persoon