Kennisbank

Het doel van een Certificaat van Oorsprong

Het doel van een Certificaat van Oorsprong is het aantonen van de niet-preferentiële oorsprong van het product dat u graag wilt exporteren.

Heb ik een Certificaat van Oorsprong nodig?

Het aanvragen van dit document kan van pas komen voor de importerende partij, omdat zij op basis van dit document vrijstelling of korting kunnen krijgen op de invoerrechten. Daar tegenover staat dat het ook verplicht kan zijn om een Certificaat van oorsprong bij te voegen, omdat de lokale overheid de markt wil beschermen tegen bepaalde producten of een overvloed daarvan.

Een Certificaat van Oorsprong aanvragen

Als u slechts één of enkele Certificaten van Oorsprong per jaar nodig hebt, is EDO Essentials de methode om de documenten in bezit te krijgen. Meldt u aan bij onze dienstverlener, ExportData-Services. EDS vraagt van u een machtiging. Daarmee kan de dienstverlener namens u het document aanvragen bij de KvK. Vervolgens levert u de gegevens en benodigde documenten digitaal aan.

Meerdere documenten per jaar aanvragen

Heeft u meerdere oorsprongsdocumenten per jaar nodig, dan is EDO Business Light (12 – 35 documenten) of EDO Business (35 of meer documenten) voor u.

Offerte aanvragen en meer informatie

Voor meer informatie over de juiste keuze voor uw licentie kunt u contact met ons opnemen via support@exportdata.nl of via: 0317- 428713.

Het doel van een EUR.1

De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen handelsakkoorden afgesloten. Hierdoor kan bij wederzijds invoer van goederen, korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Voorwaarde is dat de goederen van ‘preferentiële oorsprong’ zijn volgens regels van het oorsprongsprotocol. Als bewijsstuk van deze preferentiële oorsprong kun je een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan jou of jouw afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

Een EUR.1 aanvragen

Als u slechts één of enkele EUR.1 certificaten per jaar nodig hebt, is EDO Essentials de methode om de documenten in bezit te krijgen. In dit geval kunt u zich aanmelden bij onze dienstverlener, ExportData-Services. EDS vraagt van u een machtiging. Daarmee kan de dienstverlener, EDS, namens u het document aanvragen bij de KvK. Vervolgens levert u de gegevens en benodigde documenten digitaal aan.

Meerdere documenten per jaar aanvragen?

Heeft u meerdere oorsprongsdocumenten per jaar nodig, dan is EDO Business Light (12 – 35 documenten) of EDO Business (35 of meer documenten) voor u. U kunt ons laten weten via onderstaand formuliertje wat wij voor u kunnen betekenen.

Offerte aanvragen en meer informatie

 Voor meer informatie over de juiste keuze voor uw licentie kunt u contact met ons opnemen via support@exportdata.nl of via: 0317- 428713.

Legalisatie

Als je een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet jouw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat je hebt ondertekend rechtsgeldig is.

Legalisaties: wat doet KVK?

KVK legaliseert de handtekening(en) op een document. Hiermee bevestigt KVK dat het document is ondertekend door iemand binnen het bedrijf die het document ook mag tekenen. Zo’n document is bijvoorbeeld een handelsfactuur. KVK legaliseert geen documenten die in strijd zijn met de wet. Denk hier aan documenten met teksten die gericht zijn tegen een geloof of ras. Ook legaliseert KVK geen documenten die een aantoonbare onwaarheid bevat. KVK legaliseert alleen de handtekening en niet de inhoud van het stuk.

Geen legalisatie van de KvK uittreksels

KVK legaliseert niet haar eigen documenten. Dat zijn bijvoorbeeld uittreksels uit het Handelsregister of afschriften van een gedeponeerde jaarrekening van een bedrijf. Dit zijn al officiële KVK documenten en kunnen niet extra worden gelegaliseerd. Is er toch nog een extra legalisatie nodig van deze documenten? Biedt deze dan rechtstreeks aan bij het  ministerie van buitenlandse zaken.

Een Legalisatie aanvragen

Als u slechts één of enkele Legalisaties per jaar nodig hebt, is EDO Essentials de methode om de documenten in bezit te krijgen. In dit geval kunt u zich aanmelden bij onze dienstverlener, ExportData-Services. EDS vraagt van u een machtiging. Daarmee kan de dienstverlener, EDS, namens u het document aanvragen bij de KvK. Vervolgens levert u de gegevens en benodigde documenten digitaal aan.

Meerdere documenten per jaar aanvragen

Heeft u meerdere oorsprongsdocumenten of legalisaties per jaar nodig, dan is EDO Business Light (12 – 35 documenten) of EDO Business (35 of meer documenten) voor u.

A.TR-certificaat bij export naar Turkije

Het A.TR-certificaat kan worden gebruikt bij export naar Turkije. De douane-unie met Turkije voorziet erin dat producten van herkomst uit de EU (d.w.z. in EU geproduceerd of eerder vanuit een derde land ingevoerd in de EU) vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd in Turkije. Desondanks wordt sinds 2015 op een aantal producten van herkomst uit de EU toch extra heffingen opgelegd bij invoer in Turkije. De Market Access Database van de Europese Commissie noemt een overzicht van producten die onderhevig zijn aan extra heffingen, ondanks het gebruik van een A.TR-certificaat. Je kunt zelf als exporteur het A.TR-certificaat invullen. Vind je dit lastig, dan kan een van onze partners dit voor jou doen. Blanco A.TR-certificaten kun je bestellen bij drukkerijen of leveranciers van exportformulieren en vrachtbrieven. Na invulling moet het certificaat tegelijk met de uitvoeraangifte geldig worden gemaakt door de douane.

Uitgezonderde producten voor het A.TR-certificaat

Voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten kun je het A.TR-certificaat niet gebruiken omdat deze producten niet vallen onder de douane-unie met Turkije. Voor deze producten kan alleen een verlaging van invoerrecht worden verkregen als een EUR.1 of EUR-MED document, dan wel een factuurverklaring wordt overgelegd aan de douane in het land van invoer. De producten moeten dan van preferentiële oorsprong zijn. Kan geen EUR.1, EUR-MED of factuurverklaring worden gebruikt, dan is de invoer belast met het tarief van invoerrecht dat van toepassing is op het importproduct. De Nederlandse douane heeft een overzicht van de uitgezonderde landbouw- en staal producten. Op deze producten is het A.TR-certificaat dus niet van toepassing.

Douane koppeling

Wij hebben een verbinding met douane-expediteurs om A.TR-certificaat in ons systeem op te maken en vervolgens door de douane te laten legaliseren. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, laat het ons dan weten! Heeft u meerdere oorsprongsdocumenten of legalisaties per jaar nodig, dan is EDO Business Light (12 – 35 documenten) of EDO Business (35 of meer documenten) voor u.

Wat is een CMR?

Een CMR vrachtbrief heeft u nodig wanneer u international over de weg exporteert. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat u een CMR in het binnenland nodig heeft.

CMR is een afkorting voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’.  Het CMR wordt gebruikt als bewijsmiddel en bevat onder andere informatie over de goederen, de colli, afzender & ontvanger en eventuele instructies. Het is mogelijk om bij ons in het portaal CMR documenten op te maken.

Certificering

Wanneer je een handtekening certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet jouw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat je hebt ondertekend rechtsgeldig is. Nadat de KVK een document gecertificeerd heeft, heeft jouw leverancier de zekerheid dat een officiële instantie ernaar gekeken heeft.

Het is mogelijk om bij ons in het portaal handtekeningen te laten Certificeren.

Voordat de KvK een documentaanvraag goedkeurt, willen zij eerst de juiste bewijslast controleren. Hieronder hebben wij op een rijtje gezet welke bewijslast bij welk document hoort. Deze formulieren/templates kun je downloaden door er op te klikken.

Bewijslast voor goederen die gekocht zijn bij een leverancier (binnen de EU)

Certificaat van Oorsprong
Is je leverancier gevestigd binnen de EU, dan dien je voor een Certificaat van Oorsprong een ‘Leveranciersverklaring voor goederen van niet preferentiële oorsprong‘ aan te tonen
EUR.1
Voor het EUR.1 dien je een ‘Leveranciersverklaring voor goederen van preferentiële oorsprong‘ aan te tonen.

Bewijslast voor goederen die je zelf produceert

Certificaat van Oorsprong
Indien je de goederen die je exporteert zelf geproduceerd hebt, dien je een ‘Productiebeschrijving formulier’ aan te leveren.
EUR.1
Indien je de goederen die je exporteert zelf geproduceerd hebt, dien je een ‘Kostprijscalculatie formulier’ aan te leveren.

Exporteer je gebruikte machines?


Wanneer je een machine exporteert waarvan de leverancier onbekend is, dan kan je het formulier ‘Gebruikte machines’ aantonen. Een vereiste is wel dat de machine ouder dan 7 jaar is.

Meest voorkomende redenen van afwijzing CvO, EUR1, EUR-MED:

1. bewijs onvolledig / onjuist:

– Er moet altijd een verkoopfactuur bij de aanvraag van een export document gevoegd worden.
– Leveranciersverklaringen moeten conform de tekst zijn zoals die op onze website vermeld staan, hierin mogen geen aanpassingen gedaan worden.
– Per 1 mei 2016 is de douane wetgeving vervangen door nieuwe, verklaringen die nog naar de oude wetgeving verwijzen worden niet meer geaccepteerd.
– Leveranciersverklaringen moeten op briefpapier staan of voorzien zijn van een bedrijfsstempel.
– Bij gebruik van eenmalige leveranciersverklaringen moet verwezen worden naar een specifiek inkoopfactuur en die moet worden bijgevoegd.
– Als een bedrijf een document opmaakt uit naam van een ander bedrijf dan moet er een volmacht zijn waaruit blijkt dat dit mag.

2. Oorsprong:

– European Community is al enige jaren geleden gewijzigd in European Union.
– Als de leveranciersverklaring alleen EU oorsprong vermeld kan geen specifieke lidstaat vermeld worden op het CvO/EUR-1.
– Als er meerdere landen van oorsprong zijn moet in vak 6 (CvO) en 8 (EUR1) of op een bijlage waarnaar verwezen wordt duidelijk vermeld worden wat welke oorsprong heeft.
– Oorsprongen moeten voluit vermeld worden, dus geen US/USA, maar United States of America.
– Als er in vak 6/8 of op de bijlage afkortingen worden gebruikt moet op het CvO/EUR1 verklaard worden waar deze afkortingen voor staan.

3. Goederenomschrijving:

– Er moet altijd een algemene productomschrijving in vak 6/8 staan. Alleen een merknaam, code etc. is niet voldoende.
– Als het niet past om alle goederen in vak 6/8 te plaatsen mag verwezen worden naar de factuur/paklijst/itemlist, maar er moet wel een algemene goederenomschrijving in vak 6/8 vermeld worden, bijvoorbeeld “Horticultural products as per invoice number … “.

Meest voorkomende redenen van afwijzing Legalisaties:

1. Handtekening ontbreekt:

– Elk document dat de KvK legaliseert moet voorzien zijn van een handtekening. De KvK controleert deze aan de hand van de bij haar bekende handtekeningen en kijkt of de persoon bevoegd is om een dergelijk stuk te tekenen.
– Als het document voor een derde partij wordt ingediend en getekend dan moet ook de bedrijfsstempel bij de handtekening geplaatst worden.

2. Handtekening onjuist:

– Document moet getekend worden door iemand die bekend is bij de KvK en een voldoende bevoegdheid heeft om het document te tekenen.
– Als het document door iemand anders dan de POC houder wordt getekend, dan graag even de naam bij de handtekening vermelden, het is anders lastig en veel werk om te ontdekken van wie de handtekening is.

3. Document kan niet gelegaliseerd worden:

– Er worden documenten ter legalisatie aangeboden die volgens de Market Access Database niet gelegaliseerd hoeven te worden volgens het betreffende land. Het is daarom aan te raden op de Market Access Database na te gaan of dit nodig is.
– Sommige documenten kunnen niet door de KvK gelegaliseerd worden. Bijvoorbeeld omdat deze door een andere instantie gelegaliseerd moeten worden of omdat de KvK het document qua inhoud niet mag legaliseren.

Algemene tips

 – Per legalisatie één document aanvragen, niet meerdere documenten in één verzoek.
 – Indien stukken die bij een aanvraag horen niet passen, stuur deze niet door naar de KvK per mail, maar scan deze bestanden kleiner.
 – De pagina met handtekening als laatste scannen, dit is de pagina die de KvK als eerst krijgt om te legaliseren.
 – Bij een vervangende aanvraag van een CvO altijd het oude CvO mee sturen met een dikke streep erdoor, zodat de KvK ziet dat deze niet gebruikt is/wordt. Als het bedrijf hier niet meer over beschikt dan dient de volgende tekst in het “opmerkingen vak” opgenomen te worden “Cancels and replaces the document issued by the Chamber of Commerce on … with number … “.
 – Bij een vervangende aanvraag van een EUR1, het oude EUR1 mee sturen (als men hierover beschikt) met een dikke streep erdoor. Aan de toelichting op de achterzijde moet door de aanvrager de reden van het aanvragen van een vervangend EUR1 worden vermeld. In vak7 van de voorzijde moet de volgende tekst vermeld worden “Replacement of EUR1 / EUR-MED Nr.: … dtd: … “.
 – Als een bedrijf een document opmaakt uit naam van een ander bedrijf dan moet er een volmacht zijn waaruit blijkt dat dit mag.