A.TR-Certificaat

A.TR-certificaat bij export naar Turkije

Het A.TR-certificaat kan worden gebruikt bij export naar Turkije. De douane-unie met Turkije voorziet erin dat producten van herkomst uit de EU (d.w.z. in EU geproduceerd of eerder vanuit een derde land ingevoerd in de EU) vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd in Turkije. Desondanks wordt sinds 2015 op een aantal producten van herkomst uit de EU toch extra heffingen opgelegd bij invoer in Turkije. De Market Access Database van de Europese Commissie noemt een overzicht van producten die onderhevig zijn aan extra heffingen, ondanks het gebruik van een A.TR-certificaat. Je kunt zelf als exporteur het A.TR-certificaat invullen. Vind je dit lastig, dan kan een van onze partners dit voor jou doen. Blanco A.TR-certificaten kun je bestellen bij drukkerijen of leveranciers van exportformulieren en vrachtbrieven. Na invulling moet het certificaat tegelijk met de uitvoeraangifte geldig worden gemaakt door de douane.

Uitgezonderde producten voor het A.TR-certificaat

Voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten kun je het A.TR-certificaat niet gebruiken omdat deze producten niet vallen onder de douane-unie met Turkije. Voor deze producten kan alleen een verlaging van invoerrecht worden verkregen als een EUR.1 of EUR-MED document, dan wel een factuurverklaring wordt overgelegd aan de douane in het land van invoer. De producten moeten dan van preferentiële oorsprong zijn. Kan geen EUR.1, EUR-MED of factuurverklaring worden gebruikt, dan is de invoer belast met het tarief van invoerrecht dat van toepassing is op het importproduct. De Nederlandse douane heeft een overzicht van de uitgezonderde landbouw- en staal producten. Op deze producten is het A.TR-certificaat dus niet van toepassing.

Douane koppeling

Wij hebben een verbinding met douane-expediteurs om A.TR-certificaat in ons systeem op te maken en vervolgens door de douane te laten legaliseren. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, laat het ons dan weten!

Heeft u meerdere oorsprongsdocumenten of legalisaties per jaar nodig, dan is EDO Business Light (12 – 35 documenten) of EDO Business (35 of meer documenten) voor u. U kunt ons via onderstaand formulier laten weten wat wij voor u kunnen betekenen.

 
*Handelsregisternummer
Wij vragen dit zodat wij de meest passende offerte kunnen toesturen.
Naam van de contractant
Functie van de tekenbevoegd persoon