Blanco Eur1 Certificaten Bekijk groter

Blanco Eur-1 / Eur-M Certificaten

via Externe Partners

Meer informatie

EUR. 1 / Eur-M Certificaat kopen?

Een EUR. 1 Certificaat (EUR. 1 document) is een oorsprongsformulier, waarmee in de Europese Unie een korting of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen. Deze korting of vrijstellingen noemt men ook wel tariefpreferentie. De preferentie op grond van een EUR. 1 Certificaat wordt alleen verleend in die landen waar de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst mee heeft gesloten. Als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong kun je een EUR. 1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan jou of jouw afnemer veel voordeel opleveren, zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

Zendingen kleiner of groter dan € 6.000

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de waarde van de totale zending lager is dan € 6.000, hoeft geen EUR. 1 document te worden opgemaakt. Er kan dan worden volstaan met een verklaring op de factuur, de zogenaamde factuurverklaring. Let wel: de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR. 1 en EUR-MED Certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de totale waarde van de zending is meer dan € 6.000, dient gebruik te worden gemaakt van een EUR. 1 of EUR-MED Certificaat. Deze certificaten moeten door de douane in het land van verzending geldig zijn gemaakt door middel van een 'natte stempel'.

Een EUR. 1 certificaat kan ook worden vervangen door een factuurverklaring.